Sowmya’s Concert

At Sastri Hall on 24th October

Accompanists:
B.U.Ganesh Prasad – Violin
Manoj Siva – Mridangam

List of Songs:
1. varnam – Sankarabharanam
2. nArada gAna – Atana – Swarams at nArada gAna
3. sandehamunu – Ramapriya – Alapana; neraval at varamunu
4. kumaran tAL – Yadukulakambhoji
5. Sri guruguha pAlitOsmi – Padi – swarams at Sri guruguha
6. koluvaiyunnADe – Bhairavi – Alapana; neraval & swarams at manasu ranjilla
tani Avartanam
7. vagalADi – Behag
8. yAr pOi solluvAr – Todi
9. bhoolOka kumAri – Bhimplas (Bharatiyar’s composition in Sanskrit)
10. tillAna – Purnachandrika? (Don’t remember)
11. mangaLam – Sowrashtram

Overall, a good concert. I liked nArada gAna lOla and Sri guruguha pAlitOsmi the most.

2 thoughts on “Sowmya’s Concert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *